Covidtest

Viktig information!

Ansvaret för att se till att det är rätt prov och rätt antal timmar inför avresa ligger på den personen som ska resa. Samt om något speciellt intyg gäller. Provet tas 1-2 dagar innan avresa.

Information för vad som gäller för varje land finns att hitta på länkarna nedan

Important information!

The responsibility for ensuring that it is the right test and the right number of hours before departure lies with the person who is going to travel. And if any special certificate applies. The sample must be taken 1-2 days before departure.

Information for what applies to each country can be found at:

https://www.coronapassport.se och https://www.swedenabroad.se/sv/


  • PCR + Travel Certificate

- Provsvar fås nästkommande dag 
- Reseintyg på engelska med QR kod som är giltigt för resa till de flesta länder.

- Test results are obtained the following day
- Travel certificates are written in English and with a QR code that is valid for travel to most countries.

1700 kr (Inkl. moms)

  • Antigentest + Travel Certificate

Snabbtest som visar om du har en pågående virusinfektion med svar på 15 minuter.

- Används vid screening
- Giltig för resa till vissa länder
- Med QR kod

Quick test that shows if you have an ongoing viral infection.
- Used in screening
- Valid for travel to certain countries
- With QR code

För screening, intyg på svenska (for screening, with certificate in swedish)
400 SEK 

Med reseintyg (with travel certificate) 

800 kr (Inkl. moms)

  • Antikroppstest
    Antibody test

Snabbtest som visar om du fått antikroppar efter en genomgången covidinfektion. Svar fås på 15 min.

Rapid test that shows if you have received antibodies after a covid infection. Answers are available in 15 minutes.

300 kr

Alla reseintyg går nu att få till en digital brevlåda för resa inom EU genom E-hälsomyndigheten. 

Fråga om detta på mottagningen om det skulle vara aktuellt.


Bokning görs via telefon: 
Ring för offert av större bokningar vid t.ex. screening av företag. 
Booking is made by phone:

+46738425466

För verifiering av prover: https://coronapassport.se/verifiera/

I samarbete med:

Life Genomics - https://www.lifegenomics.se/

Corona passport - https://coronapassport.se/