Covidtest

Viktig information!

Ansvaret för att se till att det är rätt prov och rätt antal timmar inför avresa ligger på den personen som ska resa. Samt om något speciellt intyg gäller. Provet tas 1-2 dagar innan avresa.

Ta med passet till provtagningen!

Information för vad som gäller för varje land finns att hitta på länkarna nedan

Important information!

The responsibility for ensuring that it is the right test and the right number of hours before departure lies with the person who is going to travel. And if any special certificate applies. The sample must be taken 1-2 days before departure.

Bring your passport!

Information for what applies to each country can be found at:

https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/  • Antigentest + Travel Certificate

Snabbtest som visar om du har en pågående virusinfektion med svar på 15 minuter.

- Används vid screening
- Giltig för resa till vissa länder
- Med QR kod

Quick test that shows if you have an ongoing viral infection.
- Used in screening
- Valid for travel to certain countries
- With QR code

För screening, intyg på svenska (for screening, with certificate in swedish)
400 SEK 

Med reseintyg (with travel certificate) 

800 kr (Inkl. moms)


  • Antikroppstest
    Antibody test

Snabbtest som visar om du fått antikroppar efter en genomgången covidinfektion. Svar fås på 15 min.

Rapid test that shows if you have received antibodies after a covid infection. Answers are available in 15 minutes.

300 kr

QAB - visar nivå av eventuella antikroppar efter covidinfektion, ges med läkarintyg.

shows the level of any antibodies after covidinfection, given with a medical certificate.  

700 kr 


ABL - visar nivå av eventuella antikroppar efter vaccination, ges med läkarintyg.

shows the level of any antibodies after vaccination, given with a medical certificate. 

700 kr

Alla reseintyg går nu att få till en digital brevlåda för resa inom EU genom E-hälsomyndigheten. 

Fråga om detta på mottagningen om det skulle vara aktuellt.


Bokning görs via telefon: 
Ring för offert av större bokningar vid t.ex. screening av företag eller gruppresor över 10 personer  
Booking is made by phone:

+46706661716

I samarbete med:

iDr Medical 

Klicka på länken ovan för att registrera dig innan ankomst till mottagningen.