Hälsokontroller

För att ta kontroll över din egen hälsa kan ibland blodprover och tillhörande undersökningar behövas göras, dessa prover kan även göras utan underliggande symtom för att få en överblick av sina egna referensvärden och den allmänna hälsan. Hos oss har du möjlighet att göra dessa prover, vi har satt ihop några provtagningspaket här nedan, det finns även möjlighet att ta andra prover som önskas, kontakta mottagningen för bokning samt andra förfrågningar och prisuppgifter!


Stor hälsoundersökning

 • Vikt
 • Längd
 • Blodtryck
 • Prover :
  Blodstatus
  Glukos
  HbA1C
  TSH
  T4
  T3
  LDL Kolesterol
  Kolesterol
  LDL/HDL kvot
  Kreatinin
  Natrium
  Kalium
  ALAT

  För män

  PSA total
  Testosteron

  För kvinnor över 50+

  FSH
  Transferrin
  Ferritin
  Pris: 1700 kr

Trötthet

 • Vikt
 • Längd
 • Blodtryck
 • Hälsosamtal
 • Prover:
  TSH
  T3
  T4
  TPO
  Ferritin
  Transferrin
  Blodstatus
  Vitamin D
  Kalium
  Natrium
  Pris: 1650 kr

Kvinna/Klimakteriet

 • Vikt
 • Längd
 • Blodtryck
 • Prover:
  FSH
  TSH
  Glukos
  Blodstatus
  LDL/HDL kolesterol kvot
  Kreatinin
  Natrium
  Kalium
  Pris: 1150 kr

Tyroidea (sköldkörteln)

 • Prover:
  TSH
  T3
  T4
  anti-TPO


  Pris: 750 kr
 Vitaminer
 • Prover:

  Kobalamin
  D-vitamin
  Magnesium
  Folat
  Natrium
  Kalium
  Zink
  Ferritin

  Pris: 1400 kr

Friskt Hjärta

 • Vikt
 • Längd
 • Blodtryck
 • Prover:
  Lipidprofil
  Kalium
  Natrium
  Glukos


  Pris: 1000 kr

Allergi

 • Prover:
  Phadiatop
  Transglutaminas IgA
  Laktosintolerans


  Pris: 1800 kr
Manlig hälsa

 • Vikt 
 • Längd 
 • Blodtryck
 • Prover:
  PSA
  Testosteron
  Blodstatus
  LDL/HDL Kolesterol
  Kreatinin
  Natrium
  Kalium
  Pris: 1150 kr

För enstaka prover eller förfrågningar om andra paket ring för prisuppgifter.


Ring för bokning +46706661716